Ansvarsfraskivelse

Dette materialet er underlagt copyright av Onlinetrening med Lena Kralicek AS. Ingen deler av dette programmet kan reproduseres eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk eller mekanisk, inkludert fotokopiering, innspilling eller ved hjelp av informasjonslagrings- og gjenfinningssystem, uten skriftlig tillatelse fra Onlinetrening med Lena Kralicek AS, bortsett fra å inkludere korte sitater i en anmeldelse.

Medisinsk ansvarsfraskrivelse

Informasjonen gitt i dette programmet er ikke ment å være en erstatning for profesjonell medisinsk rådgivning, diagnose eller behandling. Du bør konsultere legen før du begynner på et treningsprogram. Du bør være i god fysisk form og kunne delta i øvelsen.Onlinetrening med Lena Kralicek AS er ikke en lisensiert medisinsk leverandør og har ingen ekspertise i å diagnostisere, undersøke eller behandle medisinske tilstander av noe slag, eller å bestemme effekten av en bestemt trening på en medisinsk tilstand.

Du bør forstå at når du deltar i et trenings- eller treningsprogram, er det mulig for fysisk skade. Hvis du deltar i dette trenings- eller treningsprogrammet, godtar du at du gjør det på egen risiko, deltar frivillig i disse aktivitetene, påtar deg all risiko om du skader deg selv og godtar å frigjøre og utløse Onlinetrening med Lena Kralicek AS fra alle krav eller handlingsårsaker, kjent eller ukjent.

I noen tilfeller kan personer med visse medisinske tilstander trenge å konsultere helsepersonell før de deltar i spesifikke pusteøvelser. Rådfør deg alltid med helsepersonell før du starter en ny rutine med pusteøvelser.